Stichtse Vecht Open Data

Welkom op het open data platform van de gemeente Stichtse Vecht! Op deze website vindt u een overzicht van de beschikbare open data van de gemeente Stichtse Vecht. In februari 2018  is de gemeente gestart met het publiceren van open data met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen. In de toekomst publiceren we meer datasets. Met iedere dataset zetten we een stap op weg naar een Open Stichtse Vecht.

Stichtse Vecht Open Data is onderdeel van een regionaal samenwerkingsverband waar de provincie Utrecht en 19 gemeenten, zoals Utrecht en Amersfoort, bij zijn betrokken. Samen werken we aan een standaardisatie van de datasets. De open data leveren daardoor ook op regio niveau interessante informatie op. 

 

Open data is:

  • openbare data,
  • zonder auteursrechten of rechten van derden,
  • bekostigd uit publieke middelen,
  • verzameld voor werkzaamheden van de gemeente,
  • bij voorkeur ‘open standaard’ dat wil zeggen zonder barrières voor gebruik ICT-toepassingen,
  • bij voorkeur leesbaar door computers zodat zoekmachines de informatie kunnen vinden.

Waardevolle informatie

Om haar werk zo goed mogelijk te kunnen doen, verzamelt de gemeente Stichtse Vecht veel verschillende soorten gegevens. Informatie die waardevol en interessant kan zijn voor bedrijven, organisaties, journalisten, onderzoekers en bewoners. Zoals plattegronden met informatie, geografische data, resultaten van bewonersonderzoeken of allerlei gegevens over de gemeente. Volgens onderzoek kan open data grote economische waarde hebben. Veel mensen en organisaties kunnen ervan profiteren.

Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, stelt de gemeente Stichtse Vecht deze data zo veel en zo gemakkelijk mogelijk beschikbaar. De data zijn bekostigd uit publieke middelen en daarom gratis toegankelijk. 

 

Gebruiksvoorwaarden Open Data

Iedereen – particulier en bedrijf – mag de als zodanig aangemerkte open data van de gemeente Stichtse Vecht, zoals geplaatst op deze site hergebruiken in eigen toepassingen.

De gemeente Stichtse Vecht stelt de inhoud van de datasets met de grootst mogelijke zorg samen. Dit is echter geen garantie dat deze datasets volledig, accuraat en juist zijn. De gemeente Stichtse Vecht sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van deze datasets, waaronder ook – maar niet alleen – handelingen van een gebruiker van de datasets die op welke manier dan ook zijn ingegeven door de hier geplaatste informatie. 

 

Proclaimer

https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/privacy-proclaimer-en-cookies_42465/item/proclaimer_59068.html

Voor meer informatie over open data en datasets van de gemeente Stichtse Vecht kunt u contact opnemen met

 data@stichtsevecht.nl

 

Open data en privacy

De gemeente Stichtse Vecht gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar inwoners en houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Bij open data gaat het alleen om informatie die openbaar gemaakt mag worden, dus geen persoonlijke, vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige gegevens. Dus geen gegevens over personen. Informatie die schade kan veroorzaken of de veiligheid in gevaar kan brengen wordt ook niet via open data verspreid

Groeimodel

In de toekomst gaat de gemeente Stichtse Vecht meer datasets publiceren. Daarbij zoekt de gemeente de samenwerking met andere organisaties zodat meer informatie gemakkelijk beschikbaar komt.